REMINDERS

het schrijven van een persbericht

01   invalshoek met nieuwswaarde
02   in de eerste alinea antwoord op wie, wat , waar, waarom, wanneer en hoe.
03   een actieve, pakkende kopregel en vul aan met een chapeau
04   actief, zakelijk en objectief schrijven
05   afsluiten met een noot voor de redactie

het houden van een presentatie

06   inleven in de doelgroep en pas je onderwerp daarop aan
07   een goede opbouw, inleiding, kern en conclusie
08   prezi of powerpoint beknopt en beperkt houden
09   kies voor interactie
10   sluit af met een stelling, vraag of uitsmijter

het organiseren van een congres of workshop

011   onderwerpkeuze: actualiteit en spiegelen aan je doelgroep
012   kies voor de juiste dagvoorzitter en sprekers/begeleiders
013   briefing organiseren
014   zorg voor interactie, benut de kennis van je doelgroep
015   variatie in werkvormen en plenaire terugkoppeling
webdesign: marco van buren